Στα ορεινά χωριά της Ξάνθης σε μια δύσβατη και απομονωμένη περιοχή μια ομάδα κτηνοτρόφων αποφάσισε το 2017 να ενώσει τις δυνάμεις της δημιουργώντας τον κτηνοτροφικό συνεταιρισμό Μύκης. Στόχος η αξιοποίηση της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής καθώς και η γαστρονομική ανάδειξη και αξιοποίηση των αυτόχθονων φυλών βοοειδών στην εστίαση.

Πρόκειται για μικρόσωμες φυλές με άριστη προσαρμοστικότητα στο δύσβατο ορεινό ελληνικό περιβάλλον, ελευθέρας βοσκής ενώ με την εφαρμογή digital τεχνολογιών επιτυγχάνεται ιχνηλασιμότητα από τη βοσκή μέχρι το εστιατόριο.

Oι λειμώνες στον Δήμο Μύκης είναι μια από τις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος Ευφυούς Γεωργίας, μια πρωτοβουλιά της ΑΒ Βασιλόπουλος που εισάγει τις υψηλές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, παράγει αξία και ανοίγει νέους δρόμους για τους σύγχρονους Έλληνες παραγωγούς και κτηνοτρόφους.