Γεωπόνοι και άλλοι ειδικοί επιστήμονες του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής επισκέφθηκαν ήδη δύο φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου των επιτραπέζιων σταφυλιών, στο πλαίσιο του προγράμματος Fresh Fruit Pilot Project, τις περιοχές ωφελουμένων του προγράμματος Ευφυούς Γεωργίας στο Κιλκίς, Πιερία, Καβάλα και Πέλλα με σκοπό την χαρτογράφηση των καλλιεργειών και για να κάνουν μετρήσεις με όργανο φωτονικής τεχνολογίας MULTIPLEX RESEARCH™. Αυτή η συσκευή είναι ένας οπτικός αισθητήρας πολλαπλών παραμέτρων χειρός που βασίζεται σε μη επεμβατικές μετρήσεις φθορισμού στα φύλλα και στους καρπούς. Επιπλέον, ένας Γερμανός μεταπτυχιακός φοιτητής από το Πανεπιστήμιο Weihenstephan-Triesdorf έκανε παράλληλες μετρήσεις με συσκευή γερμανικής τεχνολογίας (F-750 PRODUCE QUΑLITY METER) συλλέγοντας δεδομένα για τη συγκριτική μελέτη των δύο παραπάνω τεχνολογιών. Και οι δύο συσκευές παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη φυσιολογία του φυτού και την δεδομένη κατάσταση που υφίσταται στη στιγμή της μέτρησης, με τελικό σκοπό στη σωστή απόφαση των παραγωγών για την καταλληλότερη στιγμή συγκομιδής των καρπών.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε κάθε τοποθεσία θα καθορίσουν το βαθμό ωριμότητας και την ποιότητα των καρπών και τον ιδανικό χρόνο συγκομιδής για κάθε αγροτεμάχιο, παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες τόσο για τους αγρότες όσο και για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.