Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου των επιτραπέζιων σταφυλιών, ειδικοί επιστήμονες του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Εργων της ΑΓΣ επισκέφθηκαν πολλές φορές τις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος Ευφυούς Γεωργίας προκειμένου να υποστηρίξουν τους ωφελούμενους στην βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών με τη χρήση της τεχνολογίας.

Οι υπερσύγχρονοι αγρο-μετεωρολογικοί σταθμοί που τοποθετήθηκαν με την υποστήριξη της ΑΒ Βασιλόπουλος λειτουργούν αυτόματα με τη χρήση αισθητήρων μέτρησης (θερμοκρασία, υγρασία, αέρα και εδάφους, κλπ) και η συλλογή και μετάδοση των δεδομένων γίνεται μέσω γραμμής GPRS-INTERNET (κινητή τηλεφωνία) με απεριόριστες δυνατότητες διαχείρισης.

Πέραν της εξασφάλισης μέσω αυτών της πρόγνωσης του καιρού και των αρδευτικών αναγκών, η πρόγνωση των προσβολών από ασθένειες οδηγεί στην αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και συνεπώς, στην μείωση του κόστους παραγωγής και εισροών γενικότερα.

Επιπλέον, η τεχνολογία βοηθά τον παραγωγό να έχει καλύτερο έλεγχο της ποσότητας και της ποιότητας του τελικού προϊόντος εφόσον μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να ρυθμίζει τους χρόνους αλλά και τα σημεία που θα συλλέξει τον καρπό με τελικό ωφελούμενο τον καταναλωτή.