Τι είναι η κτηνοτροφία ακριβείας❓
Τι ακριβώς εμπερικλείει η Τεχνολογία Εντοπισμού Ζώων❓
Τι είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων❓
Τι είναι το κολάρο GPS❓
Πώς ωφελούνται οι κτηνοτρόφοι❓Οι καταναλωτές❓
Υπάρχουν μειονεκτήματα❓

Τια όλα αυτά, και πολλά άλλα δίνονται απαντήσεις στο βίντεο που ετοίμασαν οι ειδικοί ζωοτέχνες και μαρκετίστες του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Εργων της

Αμερικανική Γεωργική Σχολή