 Η διαχείριση των βοσκοτόπων καθώς και η καλλιέργεια τεχνητών λειμώνων μπορούν να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους να μειώσουν το κόστος της διατροφής.
 Οι ελληνικές αυτόχθονες φυλές (Ελληνική Κόκκινη Φυλή, Βραχυκερατική Φυλή) καλύπτουν τις θρεπτικές ανάγκες κυρίως από την βόσκηση.
 Ο ψεκασμός ενεργοποιητή εδάφους με την χρήση drones βοηθάει στην βελτίωση και ενίσχυση των βοσκοτόπων.
 Ο ενεργοποιητής εδάφους είναι ένα μείγμα διαφόρων ωφέλιμων μικροοργανισμών που υπάρχουν ελεύθεροι στη φύση.
 Όταν αυτοί οι ενεργοί μικροοργανισμοί έρθουν σε επαφή με οργανικό υλικό, αποβάλλουν ωφέλιμες ουσίες, όπως βιταμίνες, οργανικά οξέα, ορυκτές χηλικές ενώσεις και αντιοξειδωτικά.