Αμερικανική Γεωργική Σχολή στο θερμοκήπιο του κου Σινάκου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης:
όταν ενώνονται η ?τεχνολογία, η ?‍?επιστημονική αρτιότητα, το ?‍?κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό και η μεγάλη εμπειρία και γνώση των ?‍?παραγωγών το αποτέλεσμα είναι απλά τέλειο. Αρμονικός συνδυασμός χρώματος, σχήματος, αρωμάτων και γεύσης. ?
Πραγματική απόλαυση για όλες τις αισθήσεις.