Αμερικανική Γεωργική Σχολή στο θερμοκήπιο του κου Σινάκου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης:
όταν ενώνονται η 🖥τεχνολογία, η 🧑‍🏫επιστημονική αρτιότητα, το 👩‍🔬κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό και η μεγάλη εμπειρία και γνώση των 👨‍🌾παραγωγών το αποτέλεσμα είναι απλά τέλειο. Αρμονικός συνδυασμός χρώματος, σχήματος, αρωμάτων και γεύσης. 🍅
Πραγματική απόλαυση για όλες τις αισθήσεις.