Οι παραγωγοί στο Κιλκίς μας εξηγούν πώς το Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα ελληνικά προϊόντα να κατακτήσουν τις ευρωπαϊκές αγορές με τη δύναμη της τεχνολογίας.