Η προστασία του περιβάλλοντος, της παραγωγής και του καταναλωτή, ξεκινάει από την σωστή εδαφολογική ανάλυση.?
Τα στοιχεία που θα συλλέξουμε ? θα μας υποδείξουν την ενδεδειγμένη λίπανση ανάλογα με την καλλιέργεια κα το είδος του εδάφους, ώστε να αποφευχθεί η επιζήμια για όλους υπερβολική λίπανση.