ο Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών ‘Εργων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής έχει εξοπλιστεί με το iMETOS MobiLab Nutrient kit της εταιρίας Pessl, το οποίο είναι ένα απλό, φορητό και καινοτόμο μηχάνημα που μετράει άμεσα το επίπεδο του αζώτου στο χωράφι, με βάση την τριχοειδή ηλεκτροφόρηση, και δίνει ακριβείς μετρήσεις των επιπέδων των νιτρικών (NO3-) και αμμωνιακών συγκεντρώσεων (NH4+) στο έδαφος. Όλα τα δεδομένα της μέτρησης περιέχουν χωρική πληροφορία (GPS), μέσω εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα και μπορεί να στηρίξει το σύστημα ακριβούς γεωργίας.
Με τη χρήση αυτού του μηχανήματος οι παραγωγοί θα εφαρμόζουν την πραγματική ποσότητα λιπασμάτων που χρειάζεται το χωράφι τους και όχι εμπειρικά όπως έκαναν μέχρι στιγμής. Επιπλέον, θα μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την ποσότητα του αζώτου που έχουν εφαρμόσει και θα είναι εφικτή η διόρθωση άμεσα στο χωράφι με βάση τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειάς τους.
Στις 21/1/2019, έγινε δοκιμαστική μέτρηση με την συσκευή μέτρησης αζώτου στο έδαφος iMETOS MobiLab Nutrient kit σε καλλιέργεια επιτραπέζιου σταφυλιού της ποικιλίας Crimson στην Τέρπυλο, Κιλκίς. Θα ακολουθήσουν μετρήσεις και σε άλλες καλλιέργειες.