Ολοκληρώθηκε η διήμερη πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο πιλοτικό πρόγραμμα Fresh fruit της πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3, με συντονιστή την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Ολοκληρώθηκε η διήμερη πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο πιλοτικό πρόγραμμα Fresh fruit της πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3, με συντονιστή την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Ολοκληρώθηκε η διήμερη πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο πιλοτικό πρόγραμμα Fresh fruit της πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3, με συντονιστή την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί πρωτοβουλία των περιφερειών της Ευρώπης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι εκ των πρωτεργατών. Μέσω της πλατφόρμας επιχειρείται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συντεταγμένη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικής με την εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής στη γεωργία με αποκλειστική επίβλεψη από τις περιφέρειες. Στόχος είναι η γρήγορη αφομοίωση εκ μέρους των γεωργών των υπαρχουσών τεχνολογιών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Σε αυτή τη λογική ενώνουν δυνάμεις οι περιφέρειες αλλά και οι καλύτεροι πάροχοι τεχνολογίας και οι διαμεσολαβητές καινοτομίας.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της πρώτης συνάντησης την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να δούνε από κοντά τις διαδικασίες ενίσχυσης της έντασης τεχνολογίας σε αμπελώνες της περιοχής μας στο Κιλκίς. Την δεύτερη ημέρα παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές αλλά και οι διαθέσιμες τεχνολογίες προερχόμενες από διάφορες περιφέρειες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή.

Τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησαν από κοντά μέλη της αντιπροσωπείας της Commission of Regions που επισκέφθηκαν την ΠΚΜ επ’ ευκαιρία της αξιολόγησης της ΠΚΜ για την πορεία της ανάδειξής της ως επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2018.