Συνέδριο LoRaWAN στο ‘Αμστερνταμ Ολλανδίας

Συνέδριο LoRaWAN στο ‘Αμστερνταμ Ολλανδίας

O Δ/ντής του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Philip Papadopoulos με τον Eπίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής Δρ. Νίκο Τσότσολα παραυρέθηκαν στις 30 & 31 Ιανουαρίου στο μεγαλύτερο Συνέδριο LoRaWAN στο ‘Αμστερνταμ Ολλανδίας.
Οι τεχνολογίες ΙοΤ όπως η LoRaWAN αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την μετάδοση μετρήσεων αισθητήρων στην Ευφυή Γεωργία.
Read more