Στις 8 Μαρτίου ? «Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας» ? η σκέψη μας ταξίδεψε στις αγρότισσες.

?‍? Οι αγρότισσες συχνά διαχειρίζονται πολύπλοκα νοικοκυριά και ακολουθούν στρατηγικές πολλαπλής διαβίωσης. Οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν συνήθως την παραγωγή γεωργικών καλλιεργειών, τη φροντίδα ζώων, τη μεταποίηση και την προετοιμασία των τροφίμων, την έμμισθη εργασία σε γεωργικές ή άλλες αγροτικές επιχειρήσεις, τη συλλογή καυσίμων και νερού, την εμπλοκή τους στο εμπόριο και το μάρκετινγκ. Φυσικά, όλα αυτά με την ταυτόχρονη φροντίδα των μελών της οικογένειας και του νοικοκυριού.

Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες δεν ορίζονται σαν «οικονομικά ενεργή απασχόληση» στους εθνικούς λογαριασμούς, παρά τη μεγάλη σημασία τους για την ευημερία των αγροτικών νοικοκυριών. Απλά, χαρακτηρίζονται για αυτές ως «συμβοηθούντα μέλη»

Ως εκ τούτου, η σημαντική συμμετοχή των γυναικών στις αγροτικές οικονομίες όλων των περιοχών του κόσμου, τόσο από πλευράς μεγέθους όσο και από τη φύση της, είναι συχνά δύσκολο να εκτιμηθεί.