Ηπρόγνωση ☔️ καιρού της εβδομάδας από τον ?μετεωρολογικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος στη Χριστιανούπολη Φιλιατρών Μεσσηνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος από το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας