Η καλλιέργεια του ακτινιδίου είναι από τις σημαντικότερες στον τομέα των νωπών φρούτων. Είναι ένα προϊόν που πετυχαίνει καλές εξαγωγές τονώνοντας την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία.
Κύριο μέλημα του Γραφείου Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι να είναι κοντά στους ωφελούμενους παραγωγούς του προγράμματος Ευφυούς Γεωργίας της ΑΒ Βασιλόπουλος και με εκπαιδευτικές επισκέψεις που στόχο έχουν την αξιοποίηση πρακτικών αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας.
Τελευταία παρατηρούνται εστιασμένες εξάρσεις πληθυσμού της βρομούσας του ακτινιδίου. Οι πληθυσμοί παρακολουθούνται διαρκώς και αναλόγως χαράσσεται η στρατηγική άμυνας για την προστασία του τελικού προϊόντος.
Κλασικές παγίδες αλλά και σύγχρονου σχεδιασμού συσκευές παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.
Οι φωτογραφίες είναι από ένα σημείο εφαρμογής και απεικονίζουν, οι πρώτες τον προσβεβλημένο καρπό και τις παγίδες της βρομούσας, ενώ η τελευταία έναν απόλυτα υγιή καρπό.