ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Oι ελληνικές φυλές βοοειδών ως μοχλός του γαστρονομικού τουρισμού.

Παραγωγή βοοειδών στην Ελλάδα

Η εγχωρία παραγωγή βόειου/μοσχαρίσιου κρέατος είναι ιδιαίτερα μικρή καλύπτοντας μόλις το 30% των αναγκών του πληθυσμού. Ακόμη πιο μικρή είναι η παραγωγή από ελληνικά βοοειδή και ιδιαίτερα από ζώα αυτοχθόνων φυλών. Η παραγωγή βοοειδών στην Ελλάδα αριθμεί τέσσερις αυτόχθονες φυλές. Δυστυχώς, σήμερα κάποιες είτε έχουν εξαφανιστεί εντελώς είτε έχουν υποστεί σοβαρή μείωση του πληθυσμού τους. Η απώλεια ζωικών γενετικών πόρων μειώνει τις ευκαιρίες ανάπτυξης αγροτικών οικονομιών ενώ μπορεί να έχει αρνητικές κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις.

Αυτόχθονες Φυλές Βοοειδών

Οι αυτόχθονες φυλές αποτελούν αναξιοποίητο πολιτιστικό κεφάλαιο για την κτηνοτροφία και εν δυνάμει πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό που σήμερα δυσκολεύεται να επιβιώσει στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας είναι σημαντικού ενδιαφέροντος και σημασίας εξαιτίας της σπάνιας βιοποικιλότητας και των πολλών μοναδικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Οι πλούσιοι αυτοί βοσκότοποι αποτελούν τη φυσική διατροφή των ελληνικών φυλών βοοειδών.
Η ελεύθερη βόσκηση γίνεται χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση και καθοδήγηση με αποτέλεσμα η δυναμική της παραπάνω εκτροφής να μην αξιοποιείται πλήρως. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να στηρίζουν τη βιωσιμότητα τους στην οικονομική ενίσχυση διατήρησης των γενετικών πόρων της φυλής. Θα πρέπει να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ευεργετικών επιδράσεων της βόσκησης καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φυλής που διαθέτουν . Η αξιοποίηση της περνάει μέσα από την συνδυαστική χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και εστιασμένης πολιτικής μάρκετινγκ.

Τα εμπόδια στην αξιοποίηση των ελληνικών φυλών βοοειδών

Η αξιοποίηση των ευεργετικών επιδράσεων της βόσκησης καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φυλής που εκτρέφουν περνά σε δεύτερη μοίρα αφήνοντας τους ευάλωτους σε πιθανές μελλοντικές μειώσεις ή και καταργήσεις των επιδοτήσεων. Τα βασικά εμπόδια για την εκμετάλλευση των γενετικών πόρων των ελληνικών φυλών βοοειδών αποτελούν:
• Η έλλειψη ταυτότητας προϊόντος παρόμοια με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών παραδοσιακών φυλών, όπως οι βρετανικές φυλές Highland και Dexter και η ιταλική Maremmana.
• Η μη σταθερή παραγωγή που επιθυμεί το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και
• Η έλλειψη μιας σαφούς διαδρομής προς την αγορά για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν ένα δίκαιο μερίδιο της αξίας τους και, ως εκ τούτου, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα βοοειδή τους κυρίως για τοπική κατανάλωση κρέατος.

Μεταξύ των αυτοχθόνων φυλών που έχουν διατηρηθεί, η Βραχυκερατική αποτελεί μια καλά προσαρμοσμένη στο απαιτητικό περιβάλλον φυλή, που εκτρέφεται στα ορεινά της χώρας. Η Βραχυκερατική Φυλή είναι κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, μικρόσωμη και λιτοδίαιτη φυλή, ανθεκτική σε διάφορες συνθήκες. Οι κτηνοτρόφοι της φυλής αυτής καθώς και των υπόλοιπων ελληνικών φυλών στηρίζουν τη βιωσιμότητα τους κατά κύριο λόγο στην οικονομική ενίσχυση διατήρησης των γενετικών πόρων που διαθέτουν.

Η Ελληνική Κόκκινη Φυλή είναι φυλή βοοειδών κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, ιδιαίτερα ανθεκτική, υψηλών αποδόσεων που αναγνωρίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ 172684/10-8-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1997). Εκτρέφεται κατά βάση σε αγελαία μορφή και εκμεταλλεύεται την ελληνική χλωρίδα των ορεινών κυρίως βοσκοτόπων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την ιδιαιτερότητα της βλάστησής τους.

Πρότυπο αγοράς κρέατος σε διεθνές επίπεδο

Οι απαιτήσεις ποιοτικών αγορών κρέατος σε διεθνές επίπεδο είναι συγκεκριμένες και έχουν κοινά σημεία αναφοράς τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα: σταθερές ποσότητες και ποιότητα, πληροφορίες για την εκτροφή και φροντίδα των ζώων, ιχνηλασιμότητα, τήρηση προτύπων, ορθή υλοποίηση logistics (χρόνοι, συνθήκες μεταφοράς, διαρκής ενημέρωση). Το γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής επιχειρεί την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την διαχείριση αλλά και την ιχνηλασιμότητα βοοειδών ελευθέρας βοσκής της σπάνιας Βραχυκερατικής φυλής και της Ελληνικής Κόκκινης φυλής που εκτρέφονται στα ορεινά της Ροδόπης.

Τεχνολογία Internet of Things στην κτηνοτροφία

Η λογική της προσέγγισης που ακολουθείται είναι «από το λιβάδι στο πιάτο». Η εκτροφή των ζώων μέχρι το σφαγείο υποστηρίζεται από τεχνολογία Digitanimal με κολάρα IoT (Internet of Things) που επιτρέπει εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και διαχείριση ζώων μέσω cloud. Το στίγμα και η ταυτότητα των ζώων αποτυπώνεται σε google earth και είναι διαθέσιμο στον κτηνοτρόφο αλλά και στους τελικούς καταναλωτές.

Μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η παρακολούθηση των παρακάτω:

Έλεγχος κινητικότητας των ζώων

Ειδοποιήσεις θερμοκρασίας των ζώων

Ευκολότερη διαχείριση κτηνοτροφικής μονάδας

Πρόβλεψη
καιρού

Ηλεκτρονική Σήμανση

Δημιουργία ηλεκτρονικού γεωγραφικού φράκτη

προγραμμα ευφυους γεωργιας

Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Μαρίνου Αντύπα 54
Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
T: +30 2310492851

Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης