Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Farming Initiative το Σάββατο 22/02/2020 στην αίθουσα C του Συνεδριακού κέντρου Ν. Γερμανός με την ευκαιρία της διοργάνωσης της διεθνούς έκθεσης τροφίμων Detrop Boutique 2020. Οι διακεκριμένοι ομιλητές συνέθεσαν την εικόνα της μελλοντικής λειτουργίας της αγοράς δίνοντας ο καθένας από την δική του πλευρά τις βέλτιστες πρακτικές και δείχνοντας έτσι ποιο είναι το βιώσιμο μέλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και πως αυτές θα βρίσκονται εντός των διεθνών εξελίξεων.
Ο Δρ. Γιώργος Σαρανταυγάς, διευθυντής της GS1 Association Greeceανέλυσε το μεγάλο κεφάλαιο της ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα σε πραγματικό χρόνο χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο Nikos Tsotsolas, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανέλυσε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να γίνεται διαρκής παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων που απαιτούνται για την διασφάλιση της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την επεξεργασία και διανομή των αγροδιατροφικών προϊόντων. Τέλος ο Philip Papadopoulos, διευθυτνής του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Α.Γ.Σ. ανέλυσε τις τάσεις της αγοράς και το πώς αυτές διαμορφώνονται και καλύπτονται μέσα από την ενσωμάτωση λύσεων και εργαλείων υψηλής τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας από το χωράφι μέχρι και την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή.