Δεν υπάρχει μόνο “Εξυπνη” γεωργία αλλά και “Εξυπνη” κτηνοτροφία. Η υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία της αξιοποίησης των ελληνικών αυτόχθονων φυλών…….